Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działki nr: 64/4, 64/5, 64/6, 64/9, 64/10, 64/12, 64/13, 64/15, 64/16, 64/17, 64/18 położone w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

13 372 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Jagiellońska - działki nr: 64/4, 64/5, 64/6, 64/9, 64/10, 64/12, 64/13, 64/15, 64/16, 64/17, 64/18 obręb nr 3 m. Darłowo

Własność

Gmina Miejska Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana. Nadmorska części miasta - Darłówko Wschodnie.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na nieruchomość z ul. Jagiellońskej poprzez zaplanowany przepust.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulicy Jagiellońskiej.

Woda

Wodociąg zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Północnej.

Gaz

Gazociąg zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Conrada i ul. Północnej.

Energia

Sieć energetyczna niskiego napięcia zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Conrada lub ul. Jagiellońskiej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 21 MZ, U, którego przeznaczeniem jest  zabudowa obiektami zamieszkania zbiorowego (hotele, domy z apartamentami, pensjonaty, domy wczasowe), koncentracja usług turystycznych.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

2 700 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2017-04-24 o godz. 10:00:00 - Zobacz treść ogłoszenia

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps