Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działki nr: 64/4, 64/5, 64/6, 64/9, 64/10, 64/12, 64/13, 64/15, 64/16, 64/17, 64/18 położone w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

13 327 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Jagiellońska - działki nr: 64/4, 64/5, 64/6, 64/9, 64/10, 64/12, 64/13, 64/15, 64/16, 64/17, 64/18 obręb nr 3 m. Darłowo

Własność

Gmina Miejska Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana. Nadmorska części miasta - Darłówko Wschodnie.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ulica Jagiellońska, która na odcinku od ulicy Północnej do zbywanej nieruchomości jest nieutwardzona.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulicy Jagiellońskiej.

Woda

Wodociąg zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Północnej.

Gaz

Gazociąg zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Conrada i ul. Północnej.

Energia

Sieć energetyczna niskiego napięcia zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Conrada lub ul. Jagiellońskiej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 21 MZ, U, którego przeznaczeniem jest  zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne - koncentracja usług turystycznych.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

1 800 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2017-07-25 o godz. 10:00:00

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, przy ulicy Słowiańskiej (działki nr 2/11 i 2/16 i 10/93 i 11/4) (odległość w linii prostej ok. 892 m)

Darłowo, przy ulicy Słowiańskiej (nieruchomość nr 2/12 i 2/17 i 12/4 i 16/4 i 17/5 i 18/49) (odległość w linii prostej ok. 902 m)

Darłowo, ul. księdza Jerzego Popiełuszki 2 - działki: 27/50 i 27/65 obręb nr 10 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 874 m)

Darłowo, ul. Słowackiego (proj. przedłużenie) - działka nr 125/13 obręb nr 9 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 2 392 m)

Darłowo, ul. Słowackiego (proj. przedłużenie) - działka nr 125/12 obręb nr 9 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 2 395 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps