Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działka nr 91/8 położona w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

2 461 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Chłopickiego (proj. przedłużenie) - działka nr 91/8 obręb nr 9 m. Darłowo

Własność

Gmina Miejska Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest obok osiedla domów jednorodzinnych. Odległość od centrum miasta wynosi około 1000 metrów.

Dostępność komunikacyjna

Dojazd do zbywanej nieruchomości Ulicami: Juliusza Słowackiego i Józefa Chłopickiego
a dalej 10 metrowym odcinkiem nowo zaprojektowanej ulicy na przedłużeniu ul. Józefa Chłopickiego.

Ulice: Juliusza Słowackiego, Józefa Chłopickiego i nowo zaprojektowana posiadają nawierzchnię nieutwardzoną.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulicy Józefa Chłopickiego

Woda

w pasie drogowym ulicy Józefa Chłopickiego

Gaz

w pasie drogowym ulicy Józefa Chłopickiego

Energia

w pasie drogowym ulicy Józefa Chłopickiego

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - symbolem 39 P, S i przeznaczony pod zabudowę produkcyjno - magazynową

 

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

Informacja zostanie zamieszczona po wykonaniu wyceny przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Planowany termin przetargu

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps