Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działka nr 84/48 położona w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

2 761 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Przemysłowa 37 - działka nr 84/48 obręb nr 11 m. Darłowo

Własność

Gmina Miejska Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest wśród kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z możliwością zabudowy przemysłowo - magazynowej i usług rzemiosła, w bliskiej odległości od drogi wiodącej do Koszalina.

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na działkę bezpośrednio z ulicy Przemysłowej.

Dojazd do działki ulicą Generała Józefa Sowińskiego o nawierzchni asfaltowej i odcinkiem ulicy Przemysłowej około 250 m o nawierzchni utwardzonej płytami technicznymi JUMBO i około 80 m  o nawierzchni nieutwardzonej.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulicy Przemysłowej

Woda

w pasie drogowym ulicy Przemysłowej

Gaz

zaopatrzenie w gaz należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Energia

w pasie drogowym ulicy Przemysłowej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 33 P,S,UR i przeznaczony pod zabudowę produkcyjno - magazynową i usług rzemiosła.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

Informacja zostanie zamieszczona po wykonaniu wyceny przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Planowany termin przetargu

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps