Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

oznaczona numerami geodezyjnymi 174/21 i 174/22 położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

4 066 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Nadmorska - działki nr 174/21 i 174/22 obręb nr 2 miasta Darłowo

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 9 działek przeznaczonych pod zabudowę.

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na działkę z nowo zaprojektowanej ulicy.

 

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

odprowadzanie ścieków należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Woda

zaopatrzenie w wodę należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Gaz

zaopatrzenie w gaz należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Energia

zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UTA,8. Przeznaczenie, zabudowa: apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa
wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

1 400 000,00 zł

Planowany termin przetargu

I półrocze 2018r.

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Nadmorska - działka nr 174/23 i 174/24 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 74 m)

Darłowo, ul. Nadmorska - działka nr 174/25 i 174/26 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 149 m)

Darłowo, ul. Nadmorska - działki nr 174/27, 345/10, 343/20 i 343/22 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 210 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 18 i 20 - działki nr 343/23 i 343/40 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 307 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 26 - działka nr 343/27 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 394 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps