Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działka nr 174/24 położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

2 075 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Nadmorska 8 - działka nr 174/24 obręb nr 2 m. Darłowo

Własność

Gmina Miejska Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 16 działek przeznaczonych pod zabudowę trzykondygnacyjnymi obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne - koncentracja usług turystycznych.

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na działkę z nowo zaprojektowanej ulicy bezpośrednio do niej przylegającej.

Na dziś dojazd nieutwardzony.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

odprowadzanie ścieków należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Woda

zaopatrzenie w wodę należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Gaz

zaopatrzenie w gaz należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Energia

zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
35 MZ,U i przeznaczony pod zabudowę obiektami hotelarskimi, dopuszcza się budowę apartamentowych domów rekreacyjnych - koncentracja usług turystycznych.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

Informacja zostanie zamieszczona po wykonaniu wyceny przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Planowany termin przetargu

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps