Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

oznaczona numerami geodezyjnymi 343/23 i 343/40 położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

4 442 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Nadmorska - działki nr 343/23 i 343/40 obręb nr 2 miasta Darłowo

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 9 działek przeznaczonych pod zabudowę.

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na działkę z nowo zaprojektowanej ulicy bezpośrednio do niej przylegającej.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

odprowadzanie ścieków należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Woda

zaopatrzenie w wodę należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Gaz

zaopatrzenie w gaz należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Energia

zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UTA,4. Przeznaczenie:zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

1 500 000,00 zł

Planowany termin przetargu

grudzień 2017/styczeń 2018

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Nadmorska - działka nr 343/27 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 87 m)

Darłowo, ul. Nadmorska - działki nr 174/27, 345/10, 343/20 i 343/22 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 97 m)

Darłowo, ul. Nadmorska - działka nr 174/25 i 174/26 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 158 m)

Darłowo, ul. Nadmorska - działki nr 343/28, 343/29, 345/8 i 342/8, obręb numer 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 164 m)

Darłowo, ul. Nadmorska - nr 342/10 i 342/11 obręb ewidencyjny numer 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 228 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps