Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerami geodezyjnymi 343/23 i 343/40 położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Darłowo. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy "Ł" o klasie bonitacyjnej IV.

Powierzchnia nieruchomości

4 442 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Nadmorska 18 i 20 - działki nr 343/23 i 343/40 obręb nr 2 miasta Darłowo

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 9 działek przeznaczonych pod zabudowę.

Dostępność komunikacyjna

Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Nadmorska.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

odprowadzanie ścieków należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Woda

zaopatrzenie w wodę należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Gaz

zaopatrzenie w gaz należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Energia

zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, nieruchomośćpołożona jest na terenie zabudowy usług turystycznych,apartamentowych i apartamentowo-mieszkalnych, który oznaczony jest na rysunku symbolem UTA 4, a jej przeznaczenie to: zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

1 215 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-10-30 o godz. 09:00:00

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Nadmorska 14 - działki nr 174/27, 345/10, 343/20, obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 97 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 10 - działka gruntu nr 174/25 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 158 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 16 - działka nr 343/22 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 217 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 4 - działka nr 174/22, obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 263 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 12 - działka gruntu nr 174/26 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 297 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps