Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym  343/27 położona w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy Nadmorskiej 26. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy "Ł" o klasie bonitacyjnej IV.

Powierzchnia nieruchomości

2 248 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Nadmorska 26 - działka nr 343/27 obręb nr 2 miasta Darłowo

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 9 działek przeznaczonych pod zabudowę.

Dostępność komunikacyjna

Nieruchomośc ma zapewniony dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Nadmorska.

 

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

odprowadzanie ścieków należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Woda

zaopatrzenie w wodę należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Gaz

zaopatrzenie w gaz należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Energia

zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usług turystycznych,apartamentowych i apartamentowo-mieszkalnych, który oznaczony jest na rysunku symbolem UTA.3, a jej przeznaczenie to: zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

480 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-03-05 o godz. 09:30:00 - Zobacz treść ogłoszenia

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Nadmorska 28 oznaczona nr 343/28 i Nadmorska 30 -oznaczona numerami 343/29, 345/8 i 342/8, obręb numer 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 77 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 18 i 20 - działki nr 343/23 i 343/40 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 87 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 32 i 34 - nr 342/10 i 342/11 obręb ewidencyjny numer 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 142 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 14 - działki nr 174/27, 345/10, 343/20 i ul. Nadmorska 16 - działki nr 343/22 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 184 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 10 - działka gruntu nr 174/25 i ul. Nadmorska 12 działka gruntu nr 174/26 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 245 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps