Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana oznaczona numerami geodezyjnymi 342/10 (powierzchnia 0,2208 ha)  i 342/11 (powierzchnia 0,2164 ha), położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Darłowo. Nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy "Ł" o klasie bonitacyjnej IV.

Powierzchnia nieruchomości

4 372 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Nadmorska 32 i 34 - nr 342/10 i 342/11 obręb ewidencyjny numer 2 miasta Darłowo

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 9 działek przeznaczonych pod zabudowę.

Dostępność komunikacyjna

Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Nadmorska.

 

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

odprowadzanie ścieków należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Woda

zaopatrzenie w wodę należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Gaz

zaopatrzenie w gaz należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Energia

zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usług turystycznych,apartamentowych i apartamentowo-mieszkalnych, który oznaczony jest na rysunku symbolem UTA 1, a jej przeznaczenie to: zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

1 196 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-10-30 o godz. 12:00:00

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, obręb numer 2, działka nr 401. (odległość w linii prostej ok. 724 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 12, dz. 400 (odległość w linii prostej ok. 751 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 2, dz. 389 (odległość w linii prostej ok. 818 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerem 18/52 obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 2 178 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 12/6, 18/58, 12/12, 2/28, 18/62, 18/54, 5/18, obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 2 187 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps