Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości

2 080 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Nadmorska 16 - działka nr 343/22 obręb nr 2 m. Darłowo

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość znajduje się  w kompleksie działek.

Dostępność komunikacyjna

Obsługa z ulicy Nadmorskiej.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

odprowadzenie ścieków należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjnych

Woda

zaopatrzenie w wodę należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjnych

Gaz

zaopatrzenie w gaz należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjnych

Energia

zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjnych

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UTA,5. Przeznaczenie, zabudowa: apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

 

 

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

Informacja zostanie zamieszczona po wykonaniu wyceny przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Planowany termin przetargu

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Nadmorska 4 - działka nr 174/22, obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 51 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 10 - działka gruntu nr 174/25 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 56 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 12 - działka gruntu nr 174/26 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 85 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 6 - działka gruntu nr 174/23, obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 87 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 2 - działka nr 174/21, obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 98 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps