Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działka nr 143/3 położona w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Darłowo;
Sprzedaż następuje wraz z udziałem w działkach: nr 143/10
o powierzchni 972 m2 i 143/9 o powierzchni 435 m2 położonych
w obrębie nr 9 miasta Darłowo, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną.

Powierzchnia nieruchomości

1 291 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Władysława Reymonta 2, dz. 143/3

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 6 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, w tym usługi turystyczne.
W pobliżu tego kompleksu, istnieje osiedle budynków jednorodzinnych.

Dostępność komunikacyjna

Dojazd do działki  ulicą Adama Mickiewicza i ulicą Władysława Reymonta, a dalej przez działki nr 143/10 i nr 143/9 położone w obrębie nr 9 miasta Darłowo, które przeznaczone są pod drogę wewnętrzną.
Odległość działki około 50 m od ul. Adama Mickiewicza.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, w tym usługi turystyczne.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

98 000,00 zł

Planowany termin przetargu

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps