Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości

455 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Słowiańska, działka nr 10/57, obręb 3

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

Woda

Gaz

Energia

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie: podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszcza się zabudowę hotelową lub zamieszkania zbiorowego, uzupełniające - zabudowa usługowa.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

227 500,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-10-16 o godz. 09:00:00

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps