Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami: 5/16, 2/26, 18/56 i 12/10

Powierzchnia nieruchomości

9 934 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 5/16, 2/26, 18/56 i 12/10, obręb numer 3.

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

Woda

Gaz

Energia

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

3 700 000,00 zł

Planowany termin przetargu

- Zobacz treść ogłoszenia

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps