Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 5/13, obręb ewidencyjny numer 3 miasta Darłowo.

Powierzchnia nieruchomości

12 207 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerem 5/13 obręb numer 3.

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

Woda

Gaz

Energia

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

4 500 000,00 zł

Planowany termin przetargu

- Zobacz treść ogłoszenia

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps