Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi: 5/10 i 2/21, obręb ewidencyjny numer 3 miasta Darłowo.

Powierzchnia nieruchomości

25 023 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 5/10 i 2/21, obręb numer 3.

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje o terenie najeży traktować, jako orientacyjne, o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

 • Kanalizacja
  brak
 • Woda
  brak
 • Gaz
  brak
 • Energia
  brak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

9 500 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-11-20 o godz. 09:00:00 - Zobacz treść ogłoszenia

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, obr. 3, dz. 7/5, 5/2, 6/3 i 3/3 (odległość w linii prostej ok. 68 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 12, dz. 400 (odległość w linii prostej ok. 1 714 m)

Darłowo, obręb numer 2, działka nr 401. (odległość w linii prostej ok. 1 749 m)

Darłowo, działka nr 346/1 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 798 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 2 - działka nr 174/21, obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 925 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps