Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości

1 621 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul.Juliusza Słowackiego 29, obręb numer 9, działka nr 125/12.

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy domków jednorodzinnych.

Dostępność komunikacyjna

Dojazd do nieruchomości ulicą Juliusza Słowackiego, dalej przez działki oznaczone numerami: 110/2, 86/4 i 125/8.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

137 000,00 zł

Planowany termin przetargu

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps