Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość oznaczona numerm 137/1. Teren na którym położona jest nieruchomość w MPZP oznaczony jest symbolem C24MS o przeznaczeniu: zabudowa śródmiejska mieszkalno - usługowa. Użytek gruntowy "B" tereny mieszkaniowe.

Powierzchnia nieruchomości

169 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Ojca Damiana Tynieckiego 5, obręb numer 10, działka nr 137/1.

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka w sąsiedztwie działek zabudowanych.

Dostępność komunikacyjna

Nieruchomość znajduje się przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie terenu: zabudowa śródmiejska mieszkalno - usługowa. Symbol C24MS.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

50 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-05-28 o godz. 09:00:00

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 7 (odległość w linii prostej ok. 410 m)

Darłowo, ulica Sportowa 32 (odległość w linii prostej ok. 450 m)

Darłowo, ul. Generała Józefa Sowińskiego (garaż), działka nr 43/3, obręb 11 (odległość w linii prostej ok. 1 097 m)

Darłowo, ul.Miodowa 10,12,14 działki nr 177/4,177/3 oraz 79/1 obręb ewidencyjnym nr 12 (odległość w linii prostej ok. 1 181 m)

Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy 31 (odległość w linii prostej ok. 1 512 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps