Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość położona przy ulicy Aleja Parkowa, oznaczona numerem geodezyjnym 60/49, o powierzchni 355 m2.

Powierzchnia nieruchomości

355 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Aleja Parkowa, dz. 60/49

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość gruntowa

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

240 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-05-07 o godz. 11:00:00

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps