Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość położona przy ulicy Aleja Parkowa, oznaczona numerem geodezyjnym 60/45, o powierzchni 194 m2. Użytek gruntowy "Bp" - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Powierzchnia nieruchomości

194 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Aleja Parkowa, dz. 60/45

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość gruntowa

Informacja
o terenach przyległych

Działka jest zlokalizowana w zachodniej części miasta przy ulicy Aleja Parkowa, jest to teren nadmorski. W sąsiedztwie park.

Dostępność komunikacyjna

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - Aleja Parkowa.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren w mpzp oznaczony jest symbolem 10.2 MN,U - zabudowa budynkami rekreacji indywidualnej.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

130 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-05-07 o godz. 09:00:00

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps