Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości

1 103 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Łososiowa 12, dz. 400

Własność

Gmina Miasta Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość gruntowa

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony symbolem MNU.1 - zabudowa mieszkalno - usługowa - wolnostojąca, oraz fragment UTA.10 - zabudowa usług turystycznych i apartamentowo - mieszkalnych.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

350 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2020-03-17 o godz. 10:30:00 - Zobacz treść ogłoszenia

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, obręb numer 2, działka nr 401. (odległość w linii prostej ok. 40 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 2, dz. 389 (odległość w linii prostej ok. 78 m)

Darłowo, działka nr 346/1 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 96 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 2 - działka nr 174/21, obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 215 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 6 - działka gruntu nr 174/23, obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 226 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps