Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości

596 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Łososiowa 2, dz. 389

Własność

Gmina Miasta Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość gruntowa

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Łososiowej.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony symbolem MNU.2 - zabudowa mieszkalno - usługowa - wolnostojąca.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

230 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-11-07 o godz. 09:00:00 - Zobacz treść ogłoszenia

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Łososiowa 12, dz. 400 (odległość w linii prostej ok. 78 m)

Darłowo, obręb numer 2, działka nr 401. (odległość w linii prostej ok. 95 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 2 - działka nr 174/21 i Nadmorska 4 działka nr 174/22 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 284 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 6 - działka gruntu nr 174/23 i ul. Nadmorska 8 - działka gruntu174/24 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 358 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 10 - działka gruntu nr 174/25 i ul. Nadmorska 12 działka gruntu nr 174/26 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 432 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps