Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość położona jest przy ulicy Nadmorskiej.

Powierzchnia nieruchomości

7 913 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, obręb numer 2, działka nr 401.

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Dostęp do nieruchomości przez ulicę Nadmorską.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony symbolem UTA.10 - zabudowa uslug turystyki - hotele, zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 100 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi sportu i rekreacji.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

2 624 250,00 zł

Planowany termin przetargu

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Łososiowa 12, dz. 400 (odległość w linii prostej ok. 40 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 2, dz. 389 (odległość w linii prostej ok. 95 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerem 18/52 obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 1 495 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 12/6, 18/58, 12/12, 2/28, 18/62, 18/54, 5/18, obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 1 495 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 5/10 i 2/21, obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 1 749 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps