Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 22.950 m2, położone w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowa, oznaczone numerami geodezyjnymi: 3 o powierzchni 15.550 m2; 2/5 o powierzchni 2.695 m2; 2/10 o powierzchni 4.705 m2.

Powierzchnia nieruchomości

22 950 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, obręb numer 3, działki nr: 3; 2/5; 2/10.

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

Woda

Gaz

Energia

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

7 922 300,00 zł

Planowany termin przetargu

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 5/10 i 2/21, obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 379 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 12/6, 18/58, 12/12, 2/28, 18/62, 18/54, 5/18, obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 621 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 5/6 i 2/19, obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 639 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerem 18/52 obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 670 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 2, dz. 389 (odległość w linii prostej ok. 1 940 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps