Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

10/39 i 10/48 obręb ewidencyjny numer 0003

Powierzchnia nieruchomości

619 m2

Adres nieruchomości

ul.Słowiańska

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

Woda

Gaz

Energia

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2MW/U - jednostka strukturalna C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo- obszar C6

Forma zbycia

przetarg ustny ograniczony do włascicieli nieruchomości przyległych

Cena wywoławcza

400 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2018-10-18 o godz. 11:00:00

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps