Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 380. Użytek gruntowy Ł - łąki trwałe, o klasie bonitacyjnej IV.

Powierzchnia nieruchomości

454 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Łososiowa 19,obręb 2, dz. 380

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

132 000,00 zł

Planowany termin przetargu

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Łososiowa 13,obręb 2, dz. 377 (odległość w linii prostej ok. 31 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 11,obręb 2, dz. 376 (odległość w linii prostej ok. 32 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 9,obręb 2, dz. 375 (odległość w linii prostej ok. 34 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 7,obręb 2, dz. 374 (odległość w linii prostej ok. 46 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 2 - działka nr 174/21 i Nadmorska 4 działka nr 174/22 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 301 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps