Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 380. Użytek gruntowy Ł - łąki trwałe, o klasie bonitacyjnej IV.

Powierzchnia nieruchomości

454 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Łososiowa 19,obręb 2, dz. 380

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

132 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2018-11-28 o godz. 08:00:00

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Łososiowa 8, dz. 382 (odległość w linii prostej ok. 45 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 6, dz. 383 (odległość w linii prostej ok. 47 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 2, dz. 389 (odległość w linii prostej ok. 81 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 12, dz. 400 (odległość w linii prostej ok. 90 m)

Darłowo, obręb numer 2, działka nr 401. (odległość w linii prostej ok. 129 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps