Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 374, położona w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo, przy ul. Łososiowej. W ewidencji gruntów oznaczona jako użytek "ŁIV"

Powierzchnia nieruchomości

267 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Łososiowa 7,obręb 2, dz. 374

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części miasta pomiędzy ulicami: Wilków Morskich - Łososiowa.

Dostępność komunikacyjna

Nieruchomość położona jest przy ul.Łososiowej - jest to przedłużenie ulicy Kaszubskiej i Pomorskiej.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość leży na terenie przeznaczonym w planie  pod zabudowę mieszkalno-usługową - szeregową. Symbol MNU.4.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

78 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2018-11-29 o godz. 11:00:00

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Łososiowa 6, dz. 383 (odległość w linii prostej ok. 47 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 2, dz. 389 (odległość w linii prostej ok. 47 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 8, dz. 382 (odległość w linii prostej ok. 56 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 12, dz. 400 (odległość w linii prostej ok. 97 m)

Darłowo, obręb numer 2, działka nr 401. (odległość w linii prostej ok. 127 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps