Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi: 5/6 i 2/19 położona w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Powierzchnia nieruchomości

28 895 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 5/6 i 2/19, obręb numer 3.

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest we wschodniej części miasta. Atrakcyjny teren inwestycyjny z widokiem na morze.

Dostępność komunikacyjna

Posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest Aleja Jana Pawła II, poprzez drogę gruntową.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

brak

Woda

brak

Gaz

brak

Energia

brak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza sie apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

11 000 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-09-04 o godz. 09:00:00 - Zobacz treść ogłoszenia

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 5/10 i 2/21, obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 684 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerem 18/52 obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 905 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 12/6, 18/58, 12/12, 2/28, 18/62, 18/54, 5/18, obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 911 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 2, dz. 389 (odległość w linii prostej ok. 2 318 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 12, dz. 400 (odległość w linii prostej ok. 2 364 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps