Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi: 5/6 i 2/19 położona w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Powierzchnia nieruchomości

28 895 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 5/6 i 2/19, obręb numer 3.

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest we wschodniej części miasta. Atrakcyjny teren inwestycyjny z widokiem na morze.

Dostępność komunikacyjna

Posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest Aleja Jana Pawła II, poprzez drogę gruntową.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

brak

Woda

brak

Gaz

brak

Energia

brak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza sie apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

11 000 000,00 zł

Planowany termin przetargu

wrzesień 2019 r.

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 5/10 i 2/21, obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 684 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerem 18/52 obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 907 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerami: 12/6, 18/58, 12/12, 2/28, 18/62, 18/54, 5/18, obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 914 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 6, dz. 383 (odległość w linii prostej ok. 2 315 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 8, dz. 382 (odległość w linii prostej ok. 2 317 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps