Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość składająca się z dwóch działek o numerach geodezyjnych: 28/1 i 29/4.

Powierzchnia nieruchomości

1 001 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 9

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogi Kardynała Ignacego Jeża

Woda

w pasie drogi Kardynała Ignacego Jeża

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
2 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

98 000,00 zł

Planowany termin przetargu

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps