Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 42/7. Położona w obrębie ewidencyjnym numer 16 miasta Darłowo, przy ulicy Krzysztofa Komedy 31c.

Powierzchnia nieruchomości

1 022 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy 31c

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w wschodniej części miasta, graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i gruntami rolnymi.

Dostępność komunikacyjna

Dojazd do działki drogą z płyt betonowych od ulicy Chopina.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomośc położona na terenie oznaczonym symbolem 46 MN,U z przeznaczeniem: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

60 000,00 zł

Planowany termin przetargu

- Zobacz treść ogłoszenia

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps