Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość położona jest przy ulicy Krzysztofa Komedy, w obrębie ewidencyjnym numer 16 miasta Darłowo. Oznaczona numerem geodezyjnym 42/6.

Powierzchnia nieruchomości

1 175 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy 31b

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Chopina, poprzez utwardzoną płytami betonowymi ulicę Krzysztofa Komedy.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony jest symbolem 46 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

65 000,00 zł

Planowany termin przetargu

- Zobacz treść ogłoszenia

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps