Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 42/4

Powierzchnia nieruchomości

1 148 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy 31

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w wschodniej części miasta, graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i gruntami rolnymi.

Dostępność komunikacyjna

Dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Chopina, poprzez utwardzoną płytami ulicę Krzysztofa Komedy.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Woda

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Gaz

brak

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony jest symbolem 46 MN,U z przeznaczeniem terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

65 000,00 zł

Planowany termin przetargu

- Zobacz treść ogłoszenia

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul.Miodowa 10,12,14 działki nr 177/4,177/3 oraz 79/1 obręb ewidencyjnym nr 12 (odległość w linii prostej ok. 1 064 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 12, dz. 400 (odległość w linii prostej ok. 3 888 m)

Darłowo, obręb numer 2, działka nr 401. (odległość w linii prostej ok. 3 911 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerem 18/52 obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 3 928 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 2, dz. 389 (odległość w linii prostej ok. 3 942 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps