Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w składktórej wchodzą 2 działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 27/64 o powierzchni 25 m2 (0,0025 ha) i 27/48 o powierzchni 2027 m2 (0,2027 ha),w obrębie ewidencyjnym numer 10 miasta Darłowo. W ewidencji gruntów oznaczona jako użytek gruntowy: "R" o klasie bonitacyjnej IIIa - powierzchnia 778 m2(0,0778 ha) i "R" o klasie bonitacyjnej IIIb - powierzchnia 1274 m2 (0,1274 ha).

Powierzchnia nieruchomości

2 052 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ulica Sportowa 32

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość oddalona o około 1 km od centrum administracyjno - handlowego miasta. Przed nieruchomością znajduje się parking samochodowy. W sąsiedzctwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej.

Dostępność komunikacyjna

Dojazd do nieruchomości od ulicy Morskiej oraz ulicą o.D.Tynieckiego, następnie Jana Pawła II , na rondzie drugi zjazd na ulicę Sportową. Przed nieruchomością znajduje się parking samochodowy.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

Należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne.

Woda

Należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne.

Gaz

Energia

Należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie.

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 38 MN,U z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

185 000,00 zł

Planowany termin przetargu

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ulica Sportowa 30 (odległość w linii prostej ok. 13 m)

Darłowo, ul. Makowa 2 i 4 - działki gruntu nr 25/19 i 25/20 w obręb nr 7 (odległość w linii prostej ok. 46 m)

Darłowo, ul. księdza Jerzego Popiełuszki 2 - działki: 27/50 i 27/65 obręb nr 10 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 73 m)

Darłowo, ul. Makowa 6 - działka gruntu nr 25/18 w obręb nr 7 (odległość w linii prostej ok. 79 m)

Darłowo, ul. Makowa 8 - działka gruntu nr 25/17 w obręb nr 7 (odległość w linii prostej ok. 124 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps