Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w składktórej wchodzą 2 działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 27/64 o powierzchni 25 m2 (0,0025 ha) i 27/48 o powierzchni 2027 m2 (0,2027 ha),w obrębie ewidencyjnym numer 10 miasta Darłowo. W ewidencji gruntów oznaczona jako użytek gruntowy: "R" o klasie bonitacyjnej IIIa - powierzchnia 778 m2(0,0778 ha) i "R" o klasie bonitacyjnej IIIb - powierzchnia 1274 m2 (0,1274 ha).

Powierzchnia nieruchomości

2 052 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ulica Sportowa 32

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość oddalona o około 1 km od centrum administracyjno - handlowego miasta. Przed nieruchomością znajduje się parking samochodowy. W sąsiedzctwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej.

Dostępność komunikacyjna

Dojazd do nieruchomości od ulicy Morskiej oraz ulicą o.D.Tynieckiego, następnie Jana Pawła II , na rondzie drugi zjazd na ulicę Sportową. Przed nieruchomością znajduje się parking samochodowy.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

Należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne.

Woda

Należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne.

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

Należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie.

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 38 MN,U z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

230 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-11-07 o godz. 12:00:00 - Zobacz treść ogłoszenia

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 7 (odległość w linii prostej ok. 373 m)

Darłowo, ul. Generała Józefa Sowińskiego (garaż), działka nr 43/3, obręb 11 (odległość w linii prostej ok. 1 545 m)

Darłowo, ul.Miodowa 10,12,14 działki nr 177/4,177/3 oraz 79/1 obręb ewidencyjnym nr 12 (odległość w linii prostej ok. 1 629 m)

Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy 31 (odległość w linii prostej ok. 1 832 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerem 18/52 obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 2 096 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps