Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Działka gruntu numer 222/10 położona w obrędie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Powierzchnia nieruchomości

21 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ulica generała Józefa Sowińskiego (garaż) - działka nr 222/10 obręb 11

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość niezabudowana

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana w pobliżu osiedla mieszkaniowego przy ulicy Stefana Wyspiańskiego oraz w sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych. Odległość od centrum miasta wynosi okolo 700 metrów.

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na działkę z ulicy Generała Józefa Sowińskiego.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulicy Generała Józefa Sowińskiego

Woda

w pasie drogowym ulicy Generała Józefa Sowińskiego

Gaz

zaopatrzenie w gaz należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Energia

w pasie drogowym ulicy Generała Józefa Sowińskiego

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w mijscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 44 KS i przeznaczony pod zabudowę zespołem boksów garażowych dla samochodów osobowych.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony. Sprzedaż na wieczyste użytkowanie na 99 lat. Pierwsza wpłata 15% od wylicytowanej ceny.

Cena wywoławcza

10 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2017-08-03 o godz. 13:00:00

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ulica generała Józefa Sowińskiego (garaż) - działka nr 222/4 obręb 11 (odległość w linii prostej ok. 0 m)

Darłowo, ulica generała Józefa Sowińskiego (garaż) - działka nr 222/5 obręb 11 (odległość w linii prostej ok. 0 m)

Darłowo, ulica generała Józefa Sowińskiego (garaż) - działka nr 222/6 obręb 11 (odległość w linii prostej ok. 0 m)

Darłowo, ulica generała Józefa Sowińskiego (garaż) - działka nr 222/7 obręb 11 (odległość w linii prostej ok. 6 m)

Darłowo, ulica generała Józefa Sowińskiego (garaż) - działka nr 222/8 obręb 11 (odległość w linii prostej ok. 6 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps