Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Działka numer 222/3, położona w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

21 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ulica generała Józefa Sowińskiego (garaż) - działka nr 222/3 obręb 11

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość niezabudowana

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana w pobliżu osiedla mieszkaniowego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz w sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych, odległosć od centrum miasta wynosi około 700 metrów.

Dostępność komunikacyjna

Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej ul. generała Józefa Sowińskiego poprzez działkę gruntu numer 222/53 oraz Aleje Wojska Polskiego przez działki ewidencyjne oznaczone numerami geodezyjnymi 222/53 i 44/5 w obrębie 11 miasta Darłowo.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulicy Generała Sowińskiego

Woda

w pasie drogowym ulicy Generała Sowińskiego

Gaz

zaopatrzenie w gaz należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane w przyległych ulicach sieci inżynieryjne

Energia

w pasie drogowym ulicy Generała Sowińskiego

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 44 KS i przeznaczony pod zespół boksów garażowych dla samochodów osobowych.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony. Sprzedaż na wieczyste użytkowanie na 99 lat. Pierwsza wpłata 15% od wylicytowanej ceny.

Cena wywoławcza

10 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2018-06-28 o godz. 10:00:00 - Zobacz treść ogłoszenia

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul.Miodowa 10,12,14 działki nr 177/4,177/3 oraz 79/1 obręb ewidencyjnym nr 12 (odległość w linii prostej ok. 294 m)

Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy 31 (odległość w linii prostej ok. 1 336 m)

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 7 (odległość w linii prostej ok. 1 370 m)

Darłowo, ul. Makowa 18 - działka nr 25/12 w obręb nr 7 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 787 m)

Darłowo, ul. Makowa 22 - działka nr 25/10 w obręb nr 7 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 818 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps