Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość składająca się z trzech działek gruntu o numerach geodezyjnych: 177/4, 177/3 oraz 79/1, obr. 12,

o łącznej powierzchni 2666m2.

Powierzchnia nieruchomości

2 666 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul.Miodowa 10,12,14 działki nr 177/4,177/3 oraz 79/1 obręb ewidencyjnym nr 12

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość niezabudowana

Informacja
o terenach przyległych

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na działkę z ulicy Miodowej.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

W pasie drogowym ul.Miodowej

Woda

w pasie drogowym ul.Miodowej

Gaz

Energia

w pasie ul. Miodowej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennega symbolem 8MN,U i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

130 000,00 zł

Planowany termin przetargu

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy 31 (odległość w linii prostej ok. 1 064 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 12, dz. 400 (odległość w linii prostej ok. 3 172 m)

Darłowo, obręb numer 2, działka nr 401. (odległość w linii prostej ok. 3 188 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 2, dz. 389 (odległość w linii prostej ok. 3 238 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerem 18/52 obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 3 575 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps