Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działka nr 25/58  położona w obrębie ewidencyjnym nr 7 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

1 200 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Makowa 1 - dz. nr 25/58, obr. 7 m. Darłowo

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość niezabudowana

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 72 działek, z których 70 przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, a pozostałe 2 pod projektowany obszar koncentracji usług handlu i gastronomii

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na działkę z Alei Jana Pała II, dalej 70 odcinkiem nowo wydzielonej ulicy Sportowej.

Około 70 m od Alei Jana Pawła II.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ul. Makowej, Nagietkowej

Woda

w pasie drogowym ul. Nagietkowej

Gaz

Energia

w pasie drogowym ul. Makowej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 41MN,U i przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

105 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2017-04-05 o godz. 12:00:00

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps