Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Niruchomość położona jest przy ulicy 1-go Maja 11 i oznaczona jest numerem ewidencyjnym 15/2, obr. 9 m. Darłowo, o powierzchni 1383m2.

Powierzchnia nieruchomości

1 383 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ulica 1-go Maja 11

Własność

Gminy Miasta Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość niezabudowana

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na nieruchomość jest bezpośrednio z utwardzonej drogi publicznej jaką jest ulica 1-go Maja.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulicy 1 -go Maja

Woda

w pasie drogowym ulicy 1 -go Maja

Gaz

w pasie drogowym ulicy 1 -go Maja

Energia

w pasie drogowym ulicy 1 -go Maja

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obszar, w którym położona jest działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 15/2, obr. 9 m. Darłowo, przeznaczony jest pod zabudowę śródmiejską mieszkalno - usługową.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

390 000,00 zł

Planowany termin przetargu

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps