Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Nieruchomość położona jest przy ulicy Rybackiej i oznaczona jest w ewidencji gruntów numerami: 5/3, 5/20, 5/21, 5/23, 4/20, 4/18, obręb 2 m. Darłowo. Na działce o numerze ewidencyjnym 5/3 znajduje się budynek o małych gabarytach, podlegający wyburzeniu.

Powierzchnia nieruchomości

798 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Rybacka

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość częściowo zabudowana

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość położona jest w centrum Darłówka Zachodniego, w obszarze turystyczno-noclegowym, znajdującym się w odległościach:

- ok. 40 m do kanału morskiego,

- ok 120 m. do mostu zwodzonego,

- ok 300 m. do plaży.

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na nieruchomość jest bezpośrednio z utwardzonej ulicy Rybackiej.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulicy Rybackiej

Woda

w pasie drogowym ulicy Rybackiej

Gaz

w pasie drogowym ulicy Rybackiej

Energia

w pasie drogowym ulicy Rybackiej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obszar, w którym położone są działki:

- 5/23 i 5/3 oznaczony jest symbolem 22.1 MZ,U i przeznaczony jest pod zabudowę obiektami hotelarskimi, z dopuszczeniem apartamentowych domów rekreacyjnych oraz koncentracją usług turystycznych.

- 5/20, 5/21, 4/18, 4/20 oznaczony jest symbolem 2 MN,U i przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, dopuszcza się obiekty pensjonatowe.

Forma zbycia

przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

900 000,00 zł

Planowany termin przetargu

termin kolejnego przetargu nie jest określony

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ulica Północna (odległość w linii prostej ok. 3 543 299 m)

Darłowo, ul. Makowa 8 - działka gruntu nr 25/17 w obręb nr 7 (odległość w linii prostej ok. 4 455 180 m)

Darłowo, ul. Makowa 6 - działka gruntu nr 25/18 w obręb nr 7 (odległość w linii prostej ok. 4 455 225 m)

Darłowo, ul. Makowa 2 i 4 - działki gruntu nr 25/19 i 25/20 w obręb nr 7 (odległość w linii prostej ok. 4 455 257 m)

Darłowo, ul. księdza Jerzego Popiełuszki 2 - działki: 27/50 i 27/65 obręb nr 10 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 4 455 361 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps