Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi: 2/12, 2/17, 12/4, 16/4, 17/5 i 18/49 położone w obrębie ewidencyjnym numer  3

 

Powierzchnia nieruchomości

4 875 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, przy ulicy Słowiańskiej (nieruchomość nr 2/12 i 2/17 i 12/4 i 16/4 i 17/5 i 18/49)

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość niezabudowana, częściowo zadrzewiona, rodzaj użytków wg ewidencji gruntów: PsV, N, dr, ŁIV, W

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie nadmorskiej plaży,
w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę związaną  z turystyką
i wypoczynkiem.

Dostępność komunikacyjna

Dostęp do drogi publicznej, którą stanowi  Aleja Jana Pawła II bezpośredni (zjazd z Al.Jana Pawła II) oraz przez planowany publiczny ciąg pieszy (z możliwością ruchu pojazdów).

Aktualny wjazd z Al.Jana Pawła II poprzez odcinek nieutwardzony o długości około
5 metrów.

 

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Woda

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Gaz

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Energia

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
6 MZ/U, o przeznaczeniu:
a) podstawowe - zabudowa hotelowa lub zamieszkania zbiorowego,
b) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
c) uzupełniające - zabudowa usługowa, w tym o funkcji lecznniczo-rehabilitacyjnej
i odnowy biologicznej.

 

Wyciąg z planu miejscowego

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

2 400 000,00 zł

Planowany termin przetargu

nieruchmość została sprzedana

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Nadmorska - działki nr 174/21 i 174/22 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 633 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 6 - działka gruntu nr 174/23 i ul. Nadmorska 8 - działka gruntu174/24 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 705 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 10 - działka gruntu nr 174/25 i ul. Nadmorska 12 działka gruntu nr 174/26 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 777 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 14 - działki gruntu nr 174/27, 345/10, 343/20 i ul. Nadmorska 16 - działka gruntu nr 343/22 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 836 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 18 i 20 - działki nr 343/23 i 343/40 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 930 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps