Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi: 2/12, 2/17, 12/4, 16/4, 17/5 i 18/49 położone w obrębie ewidencyjnym numer  3

 

Powierzchnia nieruchomości

4 875 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, przy ulicy Słowiańskiej (nieruchomość nr 2/12 i 2/17 i 12/4 i 16/4 i 17/5 i 18/49)

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość niezabudowana, częściowo zadrzewiona, rodzaj użytków wg ewidencji gruntów: PsV, N, dr, ŁIV, W

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie nadmorskiej plaży,
w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę związaną  z turystyką
i wypoczynkiem.

Dostępność komunikacyjna

Dostęp do drogi publicznej, którą stanowi  Aleja Jana Pawła II bezpośredni (zjazd z Al.Jana Pawła II) oraz przez planowany publiczny ciąg pieszy (z możliwością ruchu pojazdów).

Aktualny wjazd z Al.Jana Pawła II poprzez odcinek nieutwardzony o długości około
5 metrów.

 

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Woda

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Gaz

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Energia

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
6 MZ/U, o przeznaczeniu:
a) podstawowe - zabudowa hotelowa lub zamieszkania zbiorowego,
b) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
c) uzupełniające - zabudowa usługowa, w tym o funkcji lecznniczo-rehabilitacyjnej
i odnowy biologicznej.

 

Wyciąg z planu miejscowego

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

2 400 000,00 zł

Planowany termin przetargu

sprzedaż nieruchmości w trakcie realizacji

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, przy ulicy Słowiańskiej (działki nr 2/11 i 2/16 i 10/93 i 11/4) (odległość w linii prostej ok. 100 m)

Darłowo, ul. księdza Jerzego Popiełuszki 2 - działki: 27/50 i 27/65 obręb nr 10 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 2 264 m)

Darłowo, ul. Słowackiego (proj. przedłużenie) - działka nr 125/13 obręb nr 9 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 3 186 m)

Darłowo, ul. Słowackiego (proj. przedłużenie) - działka nr 125/12 obręb nr 9 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 3 186 m)

Darłowo, ul. Słowackiego (proj. przedłużenie) - działka nr 125/11 obręb nr 9 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 3 198 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps