Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi: 2/11, 2/16, 10/93 i 11/4 położone w obrębie ewidencyjnym numer  3

Powierzchnia nieruchomości

5 761 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, przy ulicy Słowiańskiej (działki nr 2/11 i 2/16 i 10/93 i 11/4)

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość niezabudowana, rodzaj użytków wg ewidencji gruntów: PsV, LsV, dr

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie nadmorskiej plaży,
w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę związaną  z turystyką
i wypoczynkiem.

Dostępność komunikacyjna

Dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ulica Słowiańska oraz Aleja Jana Pawła II -  bezpośredni oraz przez planowane publiczne ciągi piesze i pieszo-jezdne.

Aktualny wjazd z ulicy Słowiańskiej lub od Al.Jana Pawła II poprzez odcinki nieutwardzone o dł. około 5 metrów.

 

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Woda

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Gaz

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Energia

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
6 MZ/U, o przeznaczeniu:
a) podstawowe - zabudowa hotelowa lub zamieszkania zbiorowego,
b) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
c) uzupełniające - zabudowa usługowa, w tym o funkcji lecznniczo-rehabilitacyjnej
i odnowy biologicznej.

 

Wyciąg z planu miejscowego

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

2 900 000,00 zł

Planowany termin przetargu

nieruchmość została sprzedana

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Nadmorska - działki nr 174/21 i 174/22 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 588 m)

Darłowo, ul. Nadmorska - działka nr 174/23 i 174/24 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 661 m)

Darłowo, ul. Nadmorska - działka nr 174/25 i 174/26 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 734 m)

Darłowo, ul. Nadmorska - działki nr 174/27, 345/10, 343/20 i 343/22 obręb nr 2 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 794 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 18 i 20 - działki nr 343/23 i 343/40 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 1 889 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps