Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi: 2/11, 2/16, 10/93 i 11/4 położone w obrębie ewidencyjnym numer  3

Powierzchnia nieruchomości

5 761 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, przy ulicy Słowiańskiej (działki nr 2/11 i 2/16 i 10/93 i 11/4)

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

nieruchomość niezabudowana, rodzaj użytków wg ewidencji gruntów: PsV, LsV, dr

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie nadmorskiej plaży,
w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę związaną  z turystyką
i wypoczynkiem.

Dostępność komunikacyjna

Dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ulica Słowiańska oraz Aleja Jana Pawła II -  bezpośredni oraz przez planowane publiczne ciągi piesze i pieszo-jezdne.

Aktualny wjazd z ulicy Słowiańskiej lub od Al.Jana Pawła II poprzez odcinki nieutwardzone o dł. około 5 metrów.

 

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Woda

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Gaz

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Energia

w pasie drogowym ul. Słowiańskiej i Alei Jana Pawła II

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
6 MZ/U, o przeznaczeniu:
a) podstawowe - zabudowa hotelowa lub zamieszkania zbiorowego,
b) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
c) uzupełniające - zabudowa usługowa, w tym o funkcji lecznniczo-rehabilitacyjnej
i odnowy biologicznej.

 

Wyciąg z planu miejscowego

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

2 900 000,00 zł

Planowany termin przetargu

nieruchmość została sprzedana

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, przy ulicy Słowiańskiej (nieruchomość nr 2/12 i 2/17 i 12/4 i 16/4 i 17/5 i 18/49) (odległość w linii prostej ok. 100 m)

Darłowo, ul. Jagiellońska - działki nr: 64/4, 64/5, 64/6, 64/9, 64/10, 64/12, 64/13, 64/15, 64/16, 64/17, 64/18 obręb nr 3 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 894 m)

Darłowo, ul. księdza Jerzego Popiełuszki 2 - działki: 27/50 i 27/65 obręb nr 10 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 2 334 m)

Darłowo, ul. Jana z Maszewa 9 - działka nr 278/1 obręb nr 13 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 3 177 m)

Darłowo, ul. Jana z Maszewa 10 - działka nr 278/7 obręb nr 13 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 3 192 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps