Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Działka niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 27/50 obr. 10 m.Darłowo
Działka niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 27/65 obr. 10 m.Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

4 502 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. księdza Jerzego Popiełuszki 2 - działki: 27/50 i 27/65 obręb nr 10 m. Darłowo

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Teren niezabudowany, rodzaj użytków: RIIIa, RIIIb, RIVa, Bp

Informacja
o terenach przyległych

Obszar koncentracji usług handlu i gastronomii.

Dostępność komunikacyjna

Dojazd od strony Al. Jana Pawła II poprzez projektowaną ul.Ks.J.Popiełuszki

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

Sieci uzbrojenia w pasie drogowym ul.Ks.J Popiełuszki oraz Al.Jana Pawła II

Woda

Sieci uzbrojenia w pasie drogowym ul.Ks.J Popiełuszki oraz Al.Jana Pawła II

Gaz

Sieci uzbrojenia w pasie drogowym ul.Ks.J Popiełuszki oraz Al.Jana Pawła II

Energia

Sieci uzbrojenia w pasie drogowym ul.Ks.J Popiełuszki oraz Al.Jana Pawła II

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 56U - z przeznaczeniem pod projektowany obszar koncentracji usług handlu i gastronomii.

Plik do pobrania:

wyciąg z planu miejscowego

rysunek planu miejscowego

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

Informacja zostanie zamieszczona po wykonaniu wyceny przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Planowany termin przetargu

termin kolejnego przetargu nie jest określony

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ulica Sportowa 30 (odległość w linii prostej ok. 84 m)

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 7 (odległość w linii prostej ok. 414 m)

Darłowo, ulica generała Józefa Sowińskiego (garaż) - działka nr 222/3 obręb 11 (odległość w linii prostej ok. 1 536 m)

Darłowo, ulica Generała Józefa Sowińskiego (garaż) - działka nr 222/2 obręb nr 11 (odległość w linii prostej ok. 1 536 m)

Darłowo, ulica generała Józefa Sowińskiego (garaż) - działka nr 222/7 obręb 11 (odległość w linii prostej ok. 1 543 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps