Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Działka niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 27/50 obr. 10 m.Darłowo
Działka niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 27/65 obr. 10 m.Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

4 502 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. księdza Jerzego Popiełuszki 2 - działki: 27/50 i 27/65 obręb nr 10 m. Darłowo

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Teren niezabudowany, rodzaj użytków: RIIIa, RIIIb, RIVa, Bp

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość znajduje się z sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dostępność komunikacyjna

Dojazd od strony Al. Jana Pawła II poprzez projektowaną ul.Ks.J.Popiełuszki

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

Sieci uzbrojenia w pasie drogowym ul.Ks.J Popiełuszki oraz Al.Jana Pawła II

Woda

Sieci uzbrojenia w pasie drogowym ul.Ks.J Popiełuszki oraz Al.Jana Pawła II

Gaz

Sieci uzbrojenia w pasie drogowym ul.Ks.J Popiełuszki oraz Al.Jana Pawła II

Energia

Sieci uzbrojenia w pasie drogowym ul.Ks.J Popiełuszki oraz Al.Jana Pawła II

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 56U - z przeznaczeniem pod projektowany obszar koncentracji usług handlu i gastronomii.

Plik do pobrania:

wyciąg z planu miejscowego

rysunek planu miejscowego

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

1 620 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2018-11-13 o godz. 10:00:00

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ulica Sportowa 32 (odległość w linii prostej ok. 73 m)

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 7 (odległość w linii prostej ok. 414 m)

Darłowo, ul.Miodowa 10,12,14 działki nr 177/4,177/3 oraz 79/1 obręb ewidencyjnym nr 12 (odległość w linii prostej ok. 1 590 m)

Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy 31 (odległość w linii prostej ok. 1 764 m)

Darłowo, nieruchomość oznaczona numerem 18/52 obręb numer 3. (odległość w linii prostej ok. 2 165 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps