Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Lokal użytkowy o powierzchni 154,54 m2, który stanowił piekarnię z salą sprzedaży, znajdujący się  w budynku 4-lokalowym przy ulicy Rzemieślniczej 15 wraz z ułamkową częścią  działek gruntu oznaczonych w ewidencji numerami: 219/1 i 219/2 o łącznej powierzchni 278 m2, położona w obrębie 10 m. Darłowo.

Powierzchnia nieruchomości

0 m2

Adres nieruchomości

Darłowo ul.Rzemieślnicza 15

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Lokal użytkowy w przyziemiu budynku wielorodzinnego

Informacja
o terenach przyległych

Nieruchomość znajduje sie u zbiegu ulic; Morskiej i Rzemieślniczej. Atrakcyjność usytuowania  należy uznać za dobrą. Ulica Morska łączy centrum handlowe miasta z Darłówkiem Wschodnim. W okresie letnim panuje na niej duży ruch turystyczny. Budynek znajduje sie w obszarze strefy A ochrony konserwatorskiej i  jest  chroniony ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dostępność komunikacyjna

Dostępność komunikacyjna zarówno od strony ulicy Rzemieślniczej jak i Morskiej.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

tak

Woda

tak

Gaz

tak

Energia

tak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zlokalizowana jest w planie miejscowym na terenie oznaczonym symbolem A19MN,U i przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi.

Forma zbycia

przetarg

Cena wywoławcza

122 500,00 zł

Planowany termin przetargu

2018-10-23 o godz. 10:00:00

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 7 (odległość w linii prostej ok. 501 m)

Darłowo, ulica Sportowa 32 (odległość w linii prostej ok. 776 m)

Darłowo, ul.Miodowa 10,12,14 działki nr 177/4,177/3 oraz 79/1 obręb ewidencyjnym nr 12 (odległość w linii prostej ok. 1 044 m)

Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy 31 (odległość w linii prostej ok. 1 677 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 18 i 20 - działki nr 343/23 i 343/40 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 2 139 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps