Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działka nr 28/2 położona w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

962 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 7

Własność

Gmina Miejska Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 101 działek, z których 99 przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, a pozostałe 2 pod projektowany obszar koncentracji usług handlu i gastronomii.

Dostępność komunikacyjna

Dojazd do działki ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego lub ulicą Księdza Jerzego Popiełuszki, a dalej nowo zaprojektowaną ulicą, z której jest bezpośredni wjazd na działkę.
Ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Księdza Jerzego Popiełuszki posiadają nawierzchnię utwardzoną płytami technicznymi, natomiast nowo zaprojektowana ulica jest nieutwardzona.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogi Kardynała Ignacego Jeża

Woda

w pasie drogi Kardynała Ignacego Jeża

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
2 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

95 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-10-23 o godz. 12:00:00

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul.Miodowa 10,12,14 działki nr 177/4,177/3 oraz 79/1 obręb ewidencyjnym nr 12 (odległość w linii prostej ok. 1 498 m)

Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy 31 (odległość w linii prostej ok. 1 921 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 12, dz. 400 (odległość w linii prostej ok. 2 015 m)

Darłowo, obręb numer 2, działka nr 401. (odległość w linii prostej ok. 2 043 m)

Darłowo, ul. Łososiowa 2, dz. 389 (odległość w linii prostej ok. 2 060 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps