Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działka nr 28/2 położona w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

962 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 7

Własność

Gmina Miejska Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 101 działek, z których 99 przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, a pozostałe 2 pod projektowany obszar koncentracji usług handlu i gastronomii.

Dostępność komunikacyjna

Dojazd do działki ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego lub ulicą Księdza Jerzego Popiełuszki, a dalej nowo zaprojektowaną ulicą, z której jest bezpośredni wjazd na działkę.
Ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Księdza Jerzego Popiełuszki posiadają nawierzchnię utwardzoną płytami technicznymi, natomiast nowo zaprojektowana ulica jest nieutwardzona.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki, Sportowej, Fiołkowej, Makowej i Chabrowej

Woda

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki, Sportowej, Fiołkowej, Makowej i Chabrowej

Gaz

Brak

Energia

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki, Sportowej, Fiołkowej, Makowej i Chabrowej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
2 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

64 000,00 zł

Planowany termin przetargu

termin kolejnego przetargu nie jest określony

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps