Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działka nr 28/2 położona w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

962 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 7

Własność

Gmina Miejska Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana.

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 101 działek, z których 99 przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, a pozostałe 2 pod projektowany obszar koncentracji usług handlu i gastronomii.

Dostępność komunikacyjna

Dojazd do działki ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego lub ulicą Księdza Jerzego Popiełuszki, a dalej nowo zaprojektowaną ulicą, z której jest bezpośredni wjazd na działkę.
Ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Księdza Jerzego Popiełuszki posiadają nawierzchnię utwardzoną płytami technicznymi, natomiast nowo zaprojektowana ulica jest nieutwardzona.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki, Sportowej, Fiołkowej, Makowej i Chabrowej

Woda

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki, Sportowej, Fiołkowej, Makowej i Chabrowej

Gaz

Brak

Energia

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki, Sportowej, Fiołkowej, Makowej i Chabrowej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
2 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza

Informacja zostanie zamieszczona po wykonaniu wyceny przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Planowany termin przetargu

termin kolejnego przetargu nie jest określony

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps