Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działka nr 25/10 położona w obrębie ewidencyjnym nr 7 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

1 381 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Makowa 22 - działka nr 25/10 w obręb nr 7 m. Darłowo

Własność

Gmina Miasto Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 72 działek, z których 70 przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, a pozostałe 2 pod projektowany obszar koncentracji usług handlu i gastronomii

Dostępność komunikacyjna

Nieruchomość ma zapewniony dostęp do projektowanej drogi publicznej jaką jest ulica Makowa.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki

Woda

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki

Gaz

brak

Energia

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
42 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

135 300,00 zł

Planowany termin przetargu

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Makowa 18 - działka nr 25/12 w obręb nr 7 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 36 m)

Darłowo, ulica Sportowa 30 (odległość w linii prostej ok. 287 m)

Darłowo, ul. księdza Jerzego Popiełuszki 2 - działki: 27/50 i 27/65 obręb nr 10 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 353 m)

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 7 (odległość w linii prostej ok. 496 m)

Darłowo ul.Rzemieślnicza 15 (odległość w linii prostej ok. 983 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps