Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Lokalizacja

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działka nr 25/12 położona w obrębie ewidencyjnym nr 7 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

1 375 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Makowa 18 - działka nr 25/12 w obręb nr 7 m. Darłowo

Własność

Gmina Miejska Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 72 działek, z których 70 przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, a pozostałe 2 pod projektowany obszar koncentracji usług handlu i gastronomii

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na działkę z Alei Jana Pała II, dalej 70 odcinkiem nowo wydzielonej ulicy Sportowej i 200 m odcinkiem ulicy Makowej.

Około 270 m od Alei Jana Pawła II.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki

Woda

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki

Gaz

zaopatrzenie należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne w przyległych ulicach

Energia

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 42 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

134 700,00 zł

Planowany termin przetargu

2019-01-15 o godz. 10:30:00 - Zobacz treść ogłoszenia

 

Nieruchomości na sprzedaż w pobliżu tej nieruchomości:

Darłowo, ul. Makowa 22 - działka nr 25/10 w obręb nr 7 m. Darłowo (odległość w linii prostej ok. 36 m)

Darłowo, ul. Kardynała Ignacego Jeża 7 (odległość w linii prostej ok. 475 m)

Darłowo, ul.Miodowa 10,12,14 działki nr 177/4,177/3 oraz 79/1 obręb ewidencyjnym nr 12 (odległość w linii prostej ok. 1 871 m)

Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy 31 (odległość w linii prostej ok. 2 080 m)

Darłowo, ul. Nadmorska 2 - działka nr 174/21 i Nadmorska 4 działka nr 174/22 obręb nr 2 miasta Darłowo (odległość w linii prostej ok. 2 166 m)

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps