Na sprzedaż

Planowana sprzedaż

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Kontakt

Cena do

Pow. od m2

Pow. do m2

 

    

Nasza oferta

INFORMACJA O TERENIE

Zdjęcia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

działka nr 25/18 położona w obrębie ewidencyjnym nr 7 miasta Darłowo

Powierzchnia nieruchomości

1 787 m2

Adres nieruchomości

Darłowo, ul. Makowa 6 - działka nr 25/18 w obręb nr 7 m. Darłowo

Własność

Gmina Miejska Darłowo

Charakterystyka miejsca

Stan istniejący

Nieruchomość niezabudowana

Informacja
o terenach przyległych

Działka zlokalizowana jest w kompleksie 72 działek, z których 70 przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, a pozostałe 2 pod projektowany obszar koncentracji usług handlu i gastronomii

Dostępność komunikacyjna

Wjazd na działkę z Alei Jana Pała II, dalej 70 odcinkiem nowo wydzielonej ulicy Sportowej i 60 m odcinkiem ulicy Makowej.

Około 130 m od Alei Jana Pawła II.
Na dziś dojazd nieutwardzony.

Uzbrojenie terenu
(wszelkie informacje
o terenie najeży traktować,
jako orientacyjne,
o szczegółowe warunki należy wystąpić do właścicieli sieci)

Kanalizacja

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki

Woda

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki

Gaz

brak

Energia

w pasie drogowym ulic: Ojca Damiana Tynieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 42 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza

160 000,00 zł

Planowany termin przetargu

2017-04-04 o godz. 12:00:00

 

 

Lokalizacja nieruchomości na mapie Google Maps